PROJECTE D’URBANITZACIÓ PAS DE VIANANTS I ENLLUMENAT AL VIAL D’ENTRADA DEL NUCLI DE FOIXÀ

El projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple i s’exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils, fins el 06.03.2023

Podeu consultar el projecte a través del següent enllaç Validar document (ddgi.cat)

Amb aquest codi segur de verificació:

9a8d0fb9-1cb0-40da-b519-739f01290cbe