Subvenció Diputació de Girona – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona, en el marc de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de Foixà.

  • Despeses corrents (enllumenat públic, manteniment de camins i cementiri): 13.317,50 €
  • Inversió per l’adequació zona contenidors els Masos: 22.000,00 €
  • Actuacions en camins municipals: 1.100,00 €
  • Cooperació Cultural: 6.232,50 €
  • Noves tecnologies: 684,67 €

Total Fons Cooperació Econòmica i Cultural: 43.334,67 €