Subvenció per a polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2024

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, anualitat 2024 – Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una subvenció de 5.000,00 € per al disseny, planificació i execució del Programa de Participació ciutadana durant el procés de redacció de […]

Subvencions en especies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants , any 2023 -Noves Tecnologies- Diputació de Girona

L’Ajuntament de Foixà és beneficiari de la subvenció en espècies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants , any 2023 -Noves Tecnologies- Diputació de Girona . Finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next Generation. El material assignat consta de: 3 Ordinadors portàtils […]

Subvenció de la Generalitat de Catalunya d’Ajuds a la gestió forestal sostenible dins el programa de desenvolupament rural.

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I Desenvolupament Rural (FEADER), que va sol·licitar per a finançar actuacions incloses a l’empara de la resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es van convocar per a l’any 2022 els ajuts a la […]

Subvenció Campanya del Pla a l’Acció 2022-23

La Diputació de Girona dins la convocatòria de la campanya del Pla a l’acció any 2022-2023 ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una subvenció de 15.000,00€ per a la Instal·lació fotovoltàica en règim d’autoconsum per al centre cívic municipal. 

Canvi destinació Fons Subvenció Inversions 2022

La Diputació de Girona ha autoritzat el canvi de destí de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, expedient 2022/984. La subvenció concedida de 30.000,00€ es destinarà per finançar les actuacions ja realitzades de millora de local les escoles amb el canvi de finestres i la instal·lació de […]

SUBVENCIONS DIPSALUT 2023-2024

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà les següents subvencions: Despeses d’inversió en equipament de consultoris locals 2023: 100,36 € Despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals 2023-2024: 4.272,45 €  

1 2 3 11