Canvi destinació Fons Subvenció Inversions 2022

La Diputació de Girona ha autoritzat el canvi de destí de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, expedient 2022/984. La subvenció concedida de 30.000,00€ es destinarà per finançar les actuacions ja realitzades de millora de local les escoles amb el canvi de finestres i la instal·lació de […]

SUBVENCIONS DIPSALUT 2023-2024

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà les següents subvencions: Despeses d’inversió en equipament de consultoris locals 2023: 100,36 € Despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals 2023-2024: 4.272,45 €  

HORARI AGOST 2023

Consultes: ajuntament@foixa.cat Tràmits: https://seu-e.cat/ca/web/foixa/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14798098?p_auth=ECydjlUD

1 2 3 11