PROJECTE PAVIMENTACIO CAMINS DE FOIXA

S’ha exposat al públic el projecte tècnic titulat ” Projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà”, per el termini de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP número 192 el passat 06.10.2022. Podeu consultar el projecte a través del següent enllaç Validar document (ddgi.cat) Amb aquest codi segur de verificació: 2d42acc2-4a3a-42a7-b9a3-b3339571c4d2

Oferta de feina

Es busquen monitors per realitzar activitats de lleure, esportives i d’entreteniment a Verges. Trobareu més informació al següent enllaç: OFERTA DE TREBALL A VERGES

SUBVENCIONS 2022 – Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc de Fons Econòmica de caràcter extraordinari any 2022, ha aprovat la concessió de la següents subvenció a l’Ajuntament de Foixà: Inversió per condicionament de la Plaça de Sant Llorenç de les Arenes: 21.124,01€  

La cria d’aus per autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Podeu trobar més informació al següent enllaç: CRIA AUS

1 2 3 4 5 11