SUBVENCIONS 2022 – 2023 Subvencions de Dipsalut

Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de Foixà: Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023  per un import de 2.030,18 € Periode subvencionable De l’1 de juliol de 2021 […]

PROJECTE PAVIMENTACIO CAMINS DE FOIXA

S’ha exposat al públic el projecte tècnic titulat ” Projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà”, per el termini de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP número 192 el passat 06.10.2022. Podeu consultar el projecte a través del següent enllaç Validar document (ddgi.cat) Amb aquest codi segur de verificació: 2d42acc2-4a3a-42a7-b9a3-b3339571c4d2

1 2 3 4 5 11