FESTA MAJOR DE FOIXÀ

Podeu accedir a la programació de la Festa Major de Foixà, que es celebrarà els  propers dies 24 i 25 de juny, clicant al següent enllaç: Festa Major de Foixà

Tràmit de consulta pública prèvia a la redacció dels avantprojectes de llei al portal Participa Gencat.

En relació a la redacció de l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya i de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals, tot seguit trobareu dos enllaços per recollir les opinions i les demandes de la ciutadania catalana, així com per donar difusió de la consulta als grups específicament interessats.   Memòries: Memòria […]

SUBVENCIONS 2022 – Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de Foixà: Despeses corrents en manteniment de camins i enllumenat públic: 5.317,50€ Inversió en millora accessos al nucli del Castell: 30.000,00€ Cooperació Cultural: 6.232,50€ Noves tecnologies: 684,67€ Actuacions en camins: […]

Deixalleria de La Bisbal d’Empordà

L’Ajuntament de Foixà ha fet un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per poder utilitzar la deixalleria comarcal.   Requisits per utilitzar la deixalleria: Tenir habitatge a Foixà i pagar rebut d’escombraries.   Documentació necessària, (Un d’aquests documents): DNI Certificat d’empadronament. Rebut d’escombraries de l’habitatge a Foixà.   Deixalleria de La Bisbal d’Empordà  La deixalleria es […]

Vols ser Bomber voluntari?

El Diari Oficial d ela Generalitat de Catalunya ha fet pública la convocatòria del procés per a l’ingrés a la Secció Activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. El bomber voluntari és un actiu de col·laboració rellevant, situat entre la resposta regional i la resposta local en la prevenció i extinció […]

Intercanvi de Llibres

El Racó de la Cultura. Foixà, La Sala i Sant Llorenç de les A.   Veïns del municipi volen ajudar a donar una nova vida als llibres i contes que es tenen per casa en desús. Per això des de l’Ajuntament de Foixà us facilitem un espai per intercanviar els vostres llibres per els d’altres […]

EDICTE: Terminis de cobrament en voluntària de tributs

En compliment d’allò que disposa l’article 102.3 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Consell Comarcal del Baix Empordà, anuncia els terminis de cobrament en voluntària dels tributs de cobrament periòdic d’aquest municipi. Podeu accedir a l’edicte al següent enllaç: EDICTE PADRONS COBRATORIS

LA CRIA D’AUS PER AUTOCONSUM A CATALUNYA

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. Trobareu més informació al següent enllaç: CRIA D’AUS […]

SUBVENCIONS 2021 – 2022 Subvencions de la Dipsalut

  SUBVENCIONS 2021 – 2022 Subvencions de Dipsalut   Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de Foixà: Despeses despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC) per un import de 3.742,64 € Periode subvencionable De l’1 de gener de 2020 […]

1 2 3 4 5 6 11