Subvenció de l’Excma. Diputació de Girona

Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec de la convocatòria per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

Expedient 2019/2884

 

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una ajuda econòmica per import de 2.069,53 € per l’actuació de “material esportiu per la pista de Foixà i de la Sala”, amb un despesa de 2.586,91 €.