Atorgament del fons de subvencions 2019

Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica cultural noves tecnologies i camins 2019

 

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà les ajudes econòmiques que a continuació es diu a càrrec del Fons de subvencions 2019

Despeses corrents  Expedient 370/2019

Despeses d’enllumenat públic i canvi de lluminàries

Subvenció atorgada : 35.317,50 €

 

Actuació en camins Exp 370/2019

Subvenció atorgada: 1.100,00 €

 

Cooperació Cultural : Exp 3561

Subvenció  : 6232,50

 

Noves tecnologies : Exp 3717

Subvenció 655,66 €