L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIO DE 9.706,28 € DE FONS EUROPEUS I DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I Desenvolupament Rural (FEADER), que va sol·licitar per a finançar actuacions incloses a l’empara de la resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es van convocar per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.

  • L’import total concedit queda desglossat de la següent manera:
  • Aportació econòmica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC): 5.532,58 €
  • Aportació del Fons Europeu Agrícola I Desenvolupament Rural (FEADER): 4.173,70 €

 TOTAL SUBVENCIÓ REBUDA: 9.706,28 €

 

  Amb el suport econòmic de: