FONS DE SUBVENCIONS 2020.

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat una ajuda económica per import de 43.305,66  € a càrrec del fons de subvencions any 2020 en els següents termes:

Concepte                                                                                 pressupost         subvenció

  • Despeses de manteniment de l’enllumenat públic            4.500,00  €            4.500,00 €
  • Desbrossament i manteniment ordinari de camins         10.500,00  €            8.000,00 €
  • Pavimentació de carrers municipals                                15.000,00 €          12.000,00 €
  • Pavimentació de camins                                                  14.000,00 €          10.817,50 €
  • Programació cultural catàleg arts escènics                       1.200,00 €               934,88 €
  • Programació cultural 2020                                                6.000,00 €             5.297,62 €
  • Noves tecnologies                                                               750,00 €                 656,66 €
  • Actuacions en camins municipals                                   10.500,00 €             1.100,00 €