NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Davant l’augment de contagis pel coronavirus i, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per contribuir a la protecció de la salut pública, els Bisbes de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya DISPOSEM les següents mesures d’urgència que regiran des del dia d’avui: 1. Tots els fidels de les 10 Diòcesis amb seu a […]

Mesures preventives Serveis socials

Mesures que ha pres el Consell Comarcal en referència als Serveis Socials.  A partir de demà divendres, es deixen de fer les atencions presencials a usuaris que siguin de seguiment o primeres visites no urgents. En totes les que sigui possible, es farà atenció telefònica.  Les atencions urgents es faran de manera presencial, […]

QUÈ ÉS EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2?

1 cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-A4 3 cartell-ciutadania-puc-estar-afectat-coronavirus-infografia-A4 4 cartell-ciutadania-esvaim-inquietuds6 faqs-sars-cov2 8 cartell-ciutadania-us-de-mascaretes-A4

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

AVÍS IMPORTANT. QUALITAT DE L’AIGUA Els treballs de recuperació del Pou de la Mancomunitat, que és la captació utilitzada per a la producció d’aigua de consum i que va ser inundada durant el temporal Glòria, van constatar la presència de terbolesa a la captació. Els controls analítics realitzats durant els últims dies a l’abastament de […]

Subvenció de l’Excma. Diputació de Girona

Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec de la convocatòria per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Expedient 2019/2884   L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà una ajuda econòmica per import de 2.069,53 € per l’actuació de “material esportiu […]

Atorgament del fons de subvencions 2019

Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica cultural noves tecnologies i camins 2019   L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Foixà les ajudes econòmiques que a continuació es diu a càrrec del Fons de subvencions 2019 Despeses corrents  Expedient 370/2019 Despeses d’enllumenat públic i canvi de […]

1 7 8 9 10 11