Tràmit de consulta pública prèvia a la redacció dels avantprojectes de llei al portal Participa Gencat.

En relació a la redacció de l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya i de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals, tot seguit trobareu dos enllaços per recollir les
opinions i les demandes de la ciutadania catalana, així com per donar difusió de la consulta als grups específicament interessats.

 

Memòries:

Memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de governs locals

Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis

 

Enllaç participació ciutadana:

https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals

https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals