SUBVENCIONS 2021 – Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de Foixà:

  • Despeses corrents en manteniment de camins i enllumenat públic: 12.500,00€
  • Inversió en pavimentació de carrers: 22.817,50€
  • Cooperació Cultural: 6.232,50€
  • Noves tecnologies: 684,67€
  • Actuacions en camins: 1.100,00€

Total Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2021: 43.334,67€