SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per import de 3.309,76 per tal de finançar l’actuació de reparació de camins municipals fets malbé amb motiu del temporal Glòria.

 L’actuació ha tingut un cost de 4.991,25 €. Els treballs els ha efectuat l’empresa Excavacions Jordi Aldrich.