Subvenció de la Generalitat de Catalunya d’Ajuds a la gestió forestal sostenible dins el programa de desenvolupament rural.

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola I Desenvolupament Rural (FEADER), que va sol·licitar per a finançar actuacions incloses a l’empara de la resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es van convocar per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a  la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.

L’import concedit és de 13.349,90 € finançats en un 43% per fons FEADER i en un 57% pel Departament d’Acció Climàtica.