Mesures preventives Serveis socials

Mesures que ha pres el Consell Comarcal en referència als Serveis Socials.

 A partir de demà divendres, es deixen de fer les atencions presencials a usuaris que siguin de seguiment o primeres visites no urgents. En totes les que sigui possible, es farà atenció telefònica.
 Les atencions urgents es faran de manera presencial, si el cas ho requereix, i es prendran les mesures de prevenció acordades per Sanitat.
 Es deixen de fer les reunions presencials amb professionals, entitats i ens locals. Treballarem per poder fer reunions virtuals.
 Es tanca fins a nou avís el Centre Obert de Palamós.
 El CRAE Sant Feliu continuarà fent atenció, entenent que els nois i noies hi resideixen habitualment, i que a més no tindran escola.
 El SAD social i de dependència que no sigui per garantir alimentació es deixarà de fer, ja que implica màxima proximitat amb els usuaris, però ja s’ha treballat priorització de casos d’alta complexitat sense suport familiar, en que treballarem per garantir alimentació.