LA CRIA D’AUS PER AUTOCONSUM A CATALUNYA

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes.
Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Trobareu més informació al següent enllaç:

CRIA D’AUS PER AUTOCONSUM