La cria d’aus per autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

CRIA AUS