Canvi destinació Fons Subvenció Inversions 2022

La Diputació de Girona ha autoritzat el canvi de destí de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, expedient 2022/984.

La subvenció concedida de 30.000,00€ es destinarà per finançar les actuacions ja realitzades de millora de local les escoles amb el canvi de finestres i la instal·lació de parcs infantils.