Edictes

Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1976 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres ordinari
Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1813 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovacio inicial d'un projecte d'obres ordinària
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 616 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació del padró cobratori d'aigua del 4t. trimestre de 2022
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 614 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva del projecte constructiu de pavimentació de camins del municipi de Foixà
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 146 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 6-0 Edicte: 58 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 54 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11803 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificacions de crèdit 12/2022 i 13/2022
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11380 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut de Foixà
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11441 AJUNTAMENT DE FOIXÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de funcionari C1