Serveis subministrament

GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA

L’Ajuntament gestiona directament el servei municipal d’abastament d’aigua.

La lectura de comptadors s’efectua sobre el dia 15 del mes anterior a la finalització del trimestre natural i la facturació una vegada acabat el trimestre.

Les gestions de contractació i avaries, s’ha d’efectuar a l’Ajuntament.

El telèfon d’avaries és el d’en Sergi Oliver 972 769 354.

Ajuntament de Foixà

Plaça de Foixà, 1, 17132 Foixà.

Atenció al client 972 769 259

ajuntament@foixa.cat

Avaries. Sergi Oliver Salellas. 972 769 354

ENDESA

ENLLUMENAT PÚBLIC
SERGI OLIVER SALELLAS

800 760 706

972 769 354

REPSOL BUTÀ ALBERTÍ (La Bisbal)

972 640 252

E.S. LA PERA

972 565 179