CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE FUNCIONARI/ARIA ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE FOIXÀ

S’ha publicat les bases i convocatòria per la provisió de la plaça de funcionari/ria administratiu/va de l’Ajuntament de Foixà.

L’anunci s’ha publicat al BOP de Girona:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/244/2022244011441.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’anunci està tramès, i pendent de publicar a data d’avui.