Bibliografia

Llibre major del castell i la baronia de Foixà.

Autor anònim.

Manuscrit escrit en català del segle XVIII custodiat a l’arxiu de la Bisbal que conté la descripció de 2.000 textos dels segles XII al XVIII.


La degollació de Joan Baptista.

Pep VILA I MEDINYÀ, Enric PRAT. Col·lecció Francesca Montsalvatge: 2004.

Un interessant exemple de teatre barroc de tema bíblic. Enciclopèdia Catalana.


Catalunya romànica.

Fundació Enciclopèdia Catalana.


La arquitectura románica en el Ampurdán.

Anales del Instituto de estudios ampurdaneses. Miquel Oliva i Prat. Figueres 1959.


Noticias sobre iglesias prerrománicas gerundenses.

Miquel Oliva i Prat. Rev. De Gerona núm. 20. 1962.


La cuina de Festa Major i altres plats de la Lola de Foixà.

Georgina Regàs. Ed. La Gaia Ciència. Barcelona 1981. isbn 84-7080-150-3.


La arquitectura medieval de l’Empordà.

Baix Empordà. Joan Badia i Homs. Dip. Girona 1977.


L’art pre-romànic a Catalunya.

Segles IX i X. Xavier Barral i Aliet. Eds. 62 Barcelona 1981.


L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic.

Eduard Junyent i Subirà. Curial eds Catalanes. Pub Abadia de Montserrat. Barcelona 1983.


La arquitectura medieval de l’Empordà.

Alt Empordà. Joan Badia i Homs. Dip. Girona 1985. Província de Girona dins la Geografia General de Catalunya.

Establiment editorial d’Albert Martín. Joaquim Botet i Sisó. Barcelona.


Atles dels Comtats d’Empúries i Peralada (780-991).

Jordi Bolòs i Víctor Hurtado. Rafael Dalmau editor. 1999.


Història de les Comarques gironines.

Volum IV. Història del Baix Empordà. Diputació de Girona. 2006.


Foixà.

Jesús Culebras i Devesa. Quaderns de la revista de Girona 135.

Diputació de Girona / Fundació Caixa de Catalunya. 2008.


Comtes, reis, comtesses i reines de Catalunya.

Jaume Sobrequés i Mercé Morales. Ed. Base 2011.